Hlavní stránka
Výuka od 24. května 2021

Od pondělí 24. května se obnoví výuka ve středních školách. Podmínkou pro přítomnost dětí v prezenční výuce je absolvování antigenního testu na covid-19, a to jedenkrát týdně, přičemž první test musí proběhnout v den prvního nástupu do školy. Druhou podmínkou je absence příznaků covidu-19. Testy nebudou muset podstupovat ti, kteří prodělali nemoc v posledních 90 dnech (nutné potvrzení od lékaře), ti, kteří se prokáží platným testem z oficiálního testovacího centra, nebo ti, kteří prošli kompletním očkováním.

V pondělí 24.5. nastoupí na odborný výcvik podle rozpisu žáci tříd 1.E, 2.E a 3.E. Na týdenní odbornou praxi nastupuje 2.B. Ostatní třídy budou mít odbornou praxi podle rozpisu.
V pondělí 31.5. nastoupí na odborný výcvik podle rozpisu žáci tříd 1.D, 2.D. Na týdenní odbornou praxi nastupuje 1.A. Ostatní třídy budou mít odbornou praxi podle rozpisu.
V pondělí 7.6. nastoupí na odborný výcvik podle rozpisu žáci tříd 1.E a 2.E. Na týdenní odbornou praxi nastupuje 2.A. Ostatní třídy budou mít odbornou praxi podle rozpisu.
V pondělí 14.6. nastoupí na odborný výcvik podle rozpisu žáci tříd 1.D a 2.D. Na týdenní odbornou praxi nastupuje 2.B.
V pondělí 21.6. nastoupí na odborný výcvik podle rozpisu žáci tříd 1.E a 2.E.

V pondělí 28.6. nastoupí na odborný výcvik podle rozpisu žáci tříd 1.D a 2.D. Ve středu se od 8:00 hodin vydává ve VŠECH třídách vysvědčení. 
 

Ostatní žáci nastoupí do školy, jejich výuka bude probíhat podle rozvrhu uvedeném v EDOOKITU. Opatření ředitele k výuce posledních ročníků

Maturitní zkoušky - didaktické testy se budou konat v budově A (Komenského ul.). Maturanti se dostaví ve 12:30 tak, abychom zvládli provést antigenní testy, které budou probíhat v učebnách.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení:

Školám je uložena povinnost testovat žáky 1x týdně Ag testy v pondělí. K testování budou použity neinvazivní Ag testy, které jsou centrálně distribuovány. Pokud je žák nebo student před příchodem do školy ubytován v domově mládeže, pak se preventivní testování provádí v tomto zařízení bezprostředně po příchodu do tohoto zařízení. Domov mládeže informuje o výsledku testování bez zbytečného odkladu školu žáka. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních dostupnému na tomto odkazu. Výňatek z manuálu: "Pokud se dítě, žák nebo student z této vybrané skupiny odmítne sám otestovat, pak není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání, protože zde není předpoklad toho, že dítě, žák nebo student není nemocen COVID-19. Tito žáci (děti/studenti) budou ze vzdělávání omluveni s tím, že se doporučuje školám, aby žáky (děti/studenty) v rámci svých možností vzdělávaly. Zde je tedy situace obdobná tomu, když dítě, žák nebo student z důvodu jakéhokoliv onemocnění zůstane doma. Pokud dítě, žák nebo student testování odmítne, bude se jedna de facto o omluvenou absenci ( = jestliže rodič nesouhlasí s testováním, žák nemůže jít do školy na výuku. Jeho absence je, jako když je nemocný, omluvená)".

Více informací na https://testovani.edu.cz/

 
Organizace školního roku 2020/2021
     1. 9.   Zahájení školního roku 
 2. 9.  4. 9.   Opravné maturity - písemné 
     3. 9.   Opravné ZZ - písemné
     3. 9.   Opravné ZZ - cizí jazyk 
 3. 9. -  9. 9.   Opravné ZZ - praktické 
    11. 9.   Opravné maturity - ústní
  5.10. - 25.10.   Distanční vzdělávání 
26.10. -  30.10.   Podzimní prázdniny 
      3.11.   Volby do RŠ - žákovská kurie 
      4.11.   Volby do RŠ - pedag. kurie 
    21.11.   Den ot. dveří - ZRUŠEN
    24.11.   Setkání ped. s rodiči 17:00 A
    25.11.   Setkání ped. s rodiči 16:00 B
  do  1.12.   Přihlášky k MZ - JARO
     7.12.   Opravné ZZ - písemné 
     7.12.   Opravné ZZ - praktické 
23.12. -  3. 1.   Vánoční prázdniny
    29. 1.   Pololetní prázdniny 
 1. 3. -  7. 3.   Jarní prázdniny
  do  1. 3.    Odevzdat přihlášky ke studiu 
  do 31. 3.    Odevzdat seznam četby  
     1. 4.   Velikonoční prázdniny 
  7. 4.  -  9. 4.    Maturity - písemné práce 
12. 4.

a

13. 4. Přijímací zkoušky 
  3. 5.

a

  4.5.   Přijímací zkoušky 
  3. 5. -  7. 5. Maturity - did. testy
 24. 5. - 26. 5.    Maturity - did. testy 
16. 5.    27. 5. Maturity - ústní část 
     1. 6.   ZZ - písemné
   2. 6.

-

11. 6.   

ZZ - praktické

   7. 6. - 17. 6.   Maturity - ústní část
 17. 6.

-

18. 6.   ZZ - ústní
  do 25. 6.   Přihlášky k MZ - PODZIM 
    30. 6.    Vysvědčení 
 1. 7. - 31. 8.   Hlavní prázdniny
         
        dále bude upřesněno
 
Přijímací řízení 2021

Výsledky 2. kola: 
Kuchař, Číšník

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení a kritéria pro přijímací řízení

Obor
(kód a název)
 První kolo

Druhé kolo

   
60

21

   
         
45

32

   
45

31

   
         
30

14

   

Přihláška ke studiu, přihláška nástavba


Výsledky 1. kola: 
Hotelnictví - seznam přijatých 
Gastronomie - seznam přijatých po náhradním termínu  
Kuchař, Číšník

Všichni přijatí žáci se dostaví do školy (Komenského ul.), nejlépe se svými zákonnými zástupci, dne 21.6.2021 na informativní schůzku. Pro budoucí žáky oborů KUCHAŘ a ČÍŠNÍK od 8:00 hod. a pro budoucí žáky oboru HOTELNICTVÍ a TURISMUS od 10:00 hod. Na této schůzce proběhne měření pro pracovní oblečení a jejich prodej.   

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu (2. a 3. června 2021) bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy do 14. května 2021, že bude tuto zkoušku konat v náhradním termínu. Celé znění opatření MŠMT je dostupné ZDE. 

Opatřením obecné povahy se uchazečům, podobně jako v loňském roce, pro vykonání jednotné přijímací zkoušky prodloužil čas k jejich konání, a to tak, že na test z českého jazyka a literatury bude 70 minut a na test z matematiky bude 85 minut. K opatření se ještě zveřejnilo nové zkušební schéma. Nové schéma je dostupné ZDE.

Přijímací zkoušku budou moci konat pouze uchazeči, kteří nemají příznaky onemocnění COVID-19, a doloží negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Termíny zkoušek se posouvají na 3. a 4. května 2021.


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a kritéria pro přijímací řízení

Informace o jednotných přijímacích zkouškách
Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2020/2021 
Přihláška ke studiu, přihláška nástavba 

Uznávání zahraničního vzdělání 

DOMOV MLÁDEŽE 

Střední školy
 
Hotelová škola se blýskla ve světě

   ika.gif aneb olympiáda kuchařů IKA Culinary Olympics – Stuttgart – 2020

Hotelová škola Mariánské Lázně zastoupená šéfkuchařem panem Josefem Kratochvílem se v únoru účastnila Světové olympiády kuchařů v německém Stuttgartu. Olympiády se zúčastnilo 2 000 kuchařů z 50 zemí světa. Výstavu shlédlo více než 100 tisíc návštěvníků.
Soutěžící v kategorii kulinářské umění měli připravit a prezentovat pětichodové menu s lázeňskou tématikou.

Odborný učitel hotelové školy připravil pro soutěž toto menu:
• Srnčí panenka v kabátku ze zeleného chřestu,
• roláda z baby kuřátka s pistáciemi,
• glazovaná zelenina na másle,
• houbové ragú s lázeňskými noky a zvěřinovým juicem,
• jalovcová omáčka.

Dalším zadáním byla výroba dvou druhů teplých a studených fingerfoodů pro šest osob, polévka a dezert. Mezinárodní komise složená z předních gastronomických odborníků vyhodnotila výrobky a celkovou kompozici výstavní tabule jako třetí nejlepší  z 35 světových konkurenčních vystavovatelů.

Bronzová medaile je vynikajícím výsledkem dlouholeté odborné činnosti na Hotelové škole v Mariánských Lázních. Gratulujeme celému týmu pod vedením ředitele školy Ing. Jiřího Chuma, odborným poradcům cukrářce Marii Horáčkové, kuchařům Jiřímu Pokornému a Františku Škůrkovi.

Další detailní informace a zajímavosti naleznete na https://www.olympiade-der-koeche.com

Ing. Jiří Chum

Více fotografií 

 
Borská vařečka

varecka.gifVe čtvrtek 16.5.2019 se uskutečnila ve Střední škole Bor soutěž Borská vařečka. Soutěž měla dvě části – praktickou, kde jeden žák z týmu vařil hlavní pokrm s přílohou a teoretickou, kde druhý žák absolvoval rozsáhlý písemný test, včetně poznávání koření a dalších různých ingrediencí.
Naši školu reprezentovali žáci 3. ročníku Tomáš Truksa a Šimon Dyrc, pod vedením Bc. Markéty Beckové. Naši žáci obsadili pěkné třetí místo.
K úspěchu gratulujeme.

Bc. Markéta Becková

Několik obrázků našich soutěžících

 
Studentský LÁZEŇSKÝ SHAKER 2019

Shaker.gifDne 27. března 2019 uspořádala Hotelová škola ML v úzké spolupráci s Léčebnými lázněmi Mariánské Lázně a.s. oblastní juniorskou barmanskou soutěž.
V hlavní soutěži připravovali mladí barmani a barmanky jednu porci povinného míchaného nápoje RON DE CASSIS  a dvě porce vlastního nealkoholického long drinku. Vhodně zvolené soutěžní sklo a dekorace zvýšily atraktivitu vytvořených dlouhých nápojů. Přítomní diváci, rodiče soutěžících a žáci školy, výkony reprezentantů odměňovali spontánním potleskem. Palmu vítězství a zlatý pohár získal Miroslav Kočka - HŠ ML, druhé místo Barbora Lišková – HŠ ML, třetí místo Pavlína Běhounková - SŠŽ Sokolov.
Unikátní nová vložená soutěž školních barmanských družstev obohatila odpolední program. Úkolem čtyř, zároveň vystupujících soutěžících, bylo připravit čtyři porce stejného  míchaného nápoje klasickou barmanskou prací, obohacenou vlastní kreativitou pohybu na vhodně zvolenou hudbu. Kladné body u hodnotící komise přinášela vytříbená technika práce, kontakt s publikem, choreografie celého vystoupení i vhodné školní oblečení. Posuzování nebylo jednoduché. Vítězství a lázeňské pohárky putovaly s Viki, Niki, Sárou a Kačkou do Prahy. Druhé a třetí místo obsadili studenti HŠ z Mariánských Lázní.
Ředitel soutěže, pan Ondřej Folta, poděkoval všem soutěžícím za jejich odvahu a chuť udělat něco více pro své vzdělání, LLML a.s. za sponzorskou pomoc. Ti nejlepší mají dveře otevřené v lázeňských hotelích za i před barovými pulty! Zvláštní poděkování patří učiteli odborných předmětů panu Miloši Fajkusovi.

Sestavil Zdeněk Javorský a foto poskytl Zdeněk Javorský

Miroslav Kočka při přípravě drinku Rufus Virdis

 
Hostouň - 13. Zámecký rendlík

rendlik3.gif

Dne 21.3.-22.3.se naše škola zúčastnila soutěže ZÁMECKÝ RENDLÍK v Hostouni. Školu reprezentovalo družstvo dvou žáků: 3.D Ladislav Dražan, 2D Tatiana Pospíšilová, pod vedením Aleny Paroubkové. Naši žáci vyhráli první místo s náskokem 20ti bodů.

Vítězné menu :
předkrm - Kvašená zelenina, medovo-citronová zálivka, čočkový chips
hl. pokrm - Souss vide - krůtí roláda se špenátem, šťouchaný brambor, zeleninové špagety
moučník - Quinoa dortík s malinovou omáčkou, mandlový lanýž
Vše připravovali soutěžící na 5 porcí a na přípravu měli 240 minut.

Alena Paroubková

Fotografie ze soutěže

  

 
Mail, který pohladí

ProcházkaV pátek 22.3.2019 přišel do školy tento mail:
Včera byl v Brně Patrik Buxbaum na speciálním kurzu thajský styl II. Mám radost, že někdo jede přes ČR se něco naučit. Posílám pár fotek, na jedné fotce je Patrik se svými výtvory. V Brně byli studenti ze 4 škol, byli to ti velmi aktivní. Takže snaživí, mladí ještě žijí. Škoda, že Patrik u Vás asi letos končí.
Zdraví Luděk Procházka, CZECH CARVING STUDIO s.r.o.

Za školu děkujeme Patrikovi a především panu Procházkovi.

Luděk Procházka je vítěz Světové kuchařské olympiády IKA 2004, držitel pěti zlatých medailí ze světových kuchařských výstav (2000-2008) a předvším neúnavný průkopník, propagátor a lektor techniky zdobení nazývané vyřezávání zeleniny a ovoce - CARVING. Více na: http://www.carving-studio.eu.

 
Hrnečku vař 2019

hrnecku.gifVe středu 13. března se uskutečnil na Středním odborném učilišti v Domažlicích již 14. ročník soutěže Hrnečku vař. Tentokrát to bylo na téma „Slepé vaření“.
Soutěže se zúčastnilo šest školních týmů ze šesti škol a to: HŠ Mariánské Lázně,  HŠ Plzeň U Borského parku 3, SOŠ a SOU Horšovský Týn, VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Hostouň a SOU Domažlice.
Informace ohledně zadání soutěžního úkolu se žáci dozvěděli až na místě před začátkem soutěže. Žáci měli připravit tříchodové menu ze surovin, jež byly ve spotřebním koši, který byl pro každý tým stejný. A to předkrm nebo polévku, hlavní pokrm a desert. U hlavního pokrmu měly všechny týmy stejné zadání, musely připravit vepřový závitek. Do soutěžní kuchyně neměl kromě odborných porotců nikdo jiný přístup. Na přípravu menu měli žáci 2 hodiny. Po dokončení své pokrmy žáci servírovali porotě k odbornému posouzení.
Naši školu reprezentovali žáci 3. ročníku Radim Janich a Marek Überlacker. Připravili polévku celerový krém, vepřový závitek na zelenině s orestovanými žampiony a pečenými brambory na slanince s cibulí a tvarohový závin s jahodami. Obsadili krásné druhé místo. Gratulujeme. Naše výrobky.

Bc. Markéta Becková

  

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 19 z 61
© 2021 Hotelová škola Mariánské Lázně
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License. . . .